Računovodstvo za poduzetnike

Računovodstvo za poduzetnike

Vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga)
Stavljanje temeljnih financijskih izvješća (bilance, računa dobitka i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, dodatni podaci uz financijska izvješća)
Obračun plaća, honorara, ugovora o djelu, studentskih ugovora, obračuni isplate dividendi i udjela u dobiti, izvješća, kadrovska evidencija, prijave i odjave radnika, izrada pravilnika o radu i drugih zakonom propisanih akata
Izrada plaća za velike poduzetnike s vlastitim odjelom računovodstva (tajne plaće i menadžerski ugovori)
PDV, porez na potrošnju (obračuni i izvješća)
Vođenje blagajne
Obračuni amortizacije
Vođenje kartica partnera (analitika saldakonti)
Izrada završnog računa – Porez na dobit sa svim potrebnim prilozima
Predaja obrazaca elektroničkim putem
Priprema dokumentacije za kredite, natječaje, razne potpore i dr.
Poslovno, porezno i financijsko savjetovanje