Računovodstvo za obrtnike

Računovodstvo za obrtnike

(obrti za ugostiteljstvo, usluge, trgovinu, proizvodnju…)
Vođenje propisanih knjigovodstvenih evidencija
• knjige primitaka i izdataka
• knjige ulaznih računa
• knjige izlaznih računa
• evidencije o tradžbinama i obvezama
• popisa dugotrajne imovine, obračun amortizacije
Obračun plaća, izrada i predaja izvješća vezanih uz plaće, kadrovska evidencija, prijave i odjave radnika
PDV, porez na potrošnju (obračuni i izvješća)
Vođenje kartica partnera (analitika saldakonti)
Izrada porezne prijave sa svim potrebnim prilozima
Predaja obrazaca elektroničkim putem
Priprema dokumentacije za kredite, natječaje, razne potpore i dr.
Poslovno, porezno i financijsko savjetovanje