Računovodstvo za neprofitne organizacije

Računovodstvo za neprofitne organizacije
  • Vođenje poslovnih knjiga u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • Prijava u Registar neprofitnih organizacija
  • Prijava promjena u Registar neprofitnih organizacija
  • Izrada financijskih i statističkih izvješća neprofitnih organizacija (godišnja, polugodišnja i tromjesečna)
  • Obračuni plaća, drugih dohotka, amortizacije, članarina
  • Konzultacije kod izrade strateških i operativnih planova
  • Drugi poslovi na zahtjev (fakturiranje, opomene, predaja izvještaja, prijava i odjava radnika…)